Facebook
Instagram

Regulamin Salonu Kosmetycznego SZTUKA PIĘKNA

Salon Kosmetyczny SZTUKA PIĘKNA Magdalena Bąk posiada stronę  internetową https://www.sztukapiekna.lublin.pl właścicielem firmy jest Magdalena Bąk NIP: 9461822816, adres e-mail: sztukapiekna.lublin@gmail.com 

Klienci Salonu Kosmetycznego SZTUKA PIĘKNA są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień.

Skorzystanie z oferty Salonu Kosmetycznego SZTUKA PIĘKNA oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.

§ 1. Godziny otwarcia

1. Salon Kosmetyczny SZTUKA PIĘKNA świadczy usługi przy ul. Strzembosza 11, 20-153 Lublin od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-20:00 oraz w soboty w godzinach 9:00-15:00. W dni świąteczne ustawowo wolne od pracy oraz niedziele Salon jest nieczynny.

2. Zmiany w godzinach otwarcia salonu mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od nas: absencji pracownika lub losowych.

§ 2. Umawianie na wizyty

1. Prosimy o szczegółowe planowanie swojej wizyty tj. zabiegu głównego i towarzyszących mu drobnych usług takich jak: depilacja wąsika, regulacja brwi, depilacja pach, henna, ściągnięcie hybrydy i inne. Zrealizujemy wszystkie usługi, pod warunkiem, że będziemy mieć wystarczającą ilość czasu, aby następny klient nie musiał czekać. Na wizycie wykonujemy tylko zaplanowane usługi i obsługujemy tylko zapisane osoby.

2. Wszystkie zapisy w Salonie SZTUKA PIĘKNA potwierdzane są dwukrotnie:

a. pierwsze potwierdzenie: w dniu zapisu poprzez otrzymanie karty z terminem następnej wizyty, z rozpisanym szczegółowo planem wizyty lub jeśli ma to miejsce telefonicznie, recepcjonistka podsumowując wizytę wymienia po kolei wszystkie usługi, które mają być wykonane, oraz potwierdza datę i godzinę wizyty.

b. drugie potwierdzenie: otrzymają Państwo SMS na dzień przed planowaną wizytą. Jeśli już wtedy wiedzą Państwo, że nie przyjdą – prosimy niezwłocznie odwołać wizytę telefonicznie lub poprzez SMS zwrotny z informacją, o niemożliwości pojawienia się na wizycie, bardzo to szanujemy i doceniamy.

§ 3. Punktualne rozpoczynanie zabiegów

W Salonie SZTUKA PIĘKNA obowiązuje plan pracy oparty o grafik. Prosimy o przybycie 5-10 minut wcześniej, aby móc przygotować się do zaplanowanego zabiegu: wypełnić kartę, skorzystać z szatni i toalety. Klienci umawiani są na konkretne godziny, prosimy o punktualność.

1. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest spóźnienie klienta na zabieg bez konsekwencji jego skrócenia, to maksymalnie 15 minut. Spóźnienie powyżej 15 minut skutkuje skróceniem zabiegu o czas spóźnienia, a jego koszt to 100 % ceny. Spóźnianie klienta nie może przesuwać czasu następnego zabiegu. O spóźnieniu prosimy informować telefonicznie niezwłocznie przed planowaną godziną rozpoczęcia zabiegu.

2 .W przypadku znacznego spóźnienia (powyżej 30 minut) klient musi liczyć się z odmową wykonania zabiegu w danym dniu i ustaleniem nowego terminu.

3. W wyjątkowych sytuacjach obsługa w Salonie SZTUKA PIĘKNA dopuszcza okres oczekiwania klienta w poczekalni do 15 minut.

§ 4. Odwoływanie wizyt i nieprzychodzenie na umówiony termin

1. W razie rezygnacji z wizyty należy powiadomić obsługę Salonu SZTUKA PIĘKNA nie później niż 48 h przed planowaną wizytą. Na liście rezerwowej oczekują osoby, które z chęcią przyjdą na zwolniony termin, pod warunkiem, że ich również odpowiednio wcześniej powiadomimy.

2. Osoby, które nie szanują naszej pracy i naszego czasu, tracą przywileje zapisów priorytetowych lub zapisów w nadgodzinach kosmetologów. Trzykrotne niezastosowanie się do powyższych zasad skutkuje nałożeniem obowiązkowej przedpłaty na następne usługi w wysokości 50% wartości zamawianej usługi

§ 5. Karnety na zabiegi (3-15 zabiegów)

1. W razie rezygnacji z wizyty (karnet) należy powiadomić obsługę Salonu SZTUKA PIĘKNA nie później niż 48h przed planowaną wizytą.

2. W razie braku odwołania z wyprzedzeniem, wizyta (z karnetu) jest automatycznie ściągnięta przez system komputerowy jako wizyta, która się odbyła i przepada.

§ 6. Wizyty w towarzystwie

1. Na terenie salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

2. Prosimy nie przychodzić na wizytę z małym dzieckiem, które może zakłócić ciszę i relaks innych klientów oraz pracujących w skupieniu kosmetologów. W Salonie znajdują się urządzenia i substancje niebezpieczne dla dzieci. Nie ponosimy odpowiedzialności za pozostawienie dzieci bez opieki w salonie.

3. Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice lub ich prawni opiekunowie.

4. Klientka/klient ponosi odpowiedzialność finansową za świadome uszkodzenie lub zniszczenie wyposażenia w Salonie SZTUKA PIĘKNA.

5. Salon nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w miejscach bez nadzoru.

§ 7. Formularze, kartoteki i poufność informacji

1. Salon SZTUKA PIĘKNA Salon Kosmetyczny działa zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Państwa dane nigdy nie zostaną udostępnione osobom trzecim.

2. Podczas pierwszej wizyty należy wypełnić formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych i kartę konsultacyjną oraz zgodę na wykonanie zabiegu.

3. Danych używamy wyłącznie do kontaktu z Państwem i gwarantujemy ich nienadużywanie, zarówno w przypadku SMS, jak i mailingu.

4. Wszystkie Państwa zabiegi są ewidencjonowane, opisane w kartotece zabiegowej i strzeżone tajemnicą zawodową. Osoby pracujące w Salonie posiadają odpowiednią kulturę osobistą i zapewniają całkowitą dyskrecję.

5. Formami kontaktu z Salonem są:

a. numer telefoniczny dostępny na naszej stronie internetowej, wizytówkach i ulotkach: 887 660 888

b. adres e-mail: sztukapiekna.lublin@gmail.com

c. fanpage na Facebooku: https://www.facebook.com/sztukapiekna/

6. W sprawach związanych z wizytami i zabiegami prosimy kontaktować się oficjalnymi kanałami. Personel Salonu SZTUKA PIĘKNA nie może udostępniać prywatnych kontaktów.

§8. Bony, vouchery, zaproszenia

1. Bony, vouchery i zaproszenia dostępne w Salonie SZTUKA PIĘKNA są wydawane na określony czas i dla konkretnej osoby, przypisane do systemu komputerowego i niewykorzystane zostają automatycznie anulowane wraz z końcem ważności.

2. Nie ma możliwości wykorzystania bądź przywrócenia bonu, vouchera lub zaproszenia, kiedy straci on swoją ważność.

3. Bony, vouchery i zaproszenia nie mogą być wymienione na gotówkę.

4. Bony, vouchery i zaproszenia mogą być wykorzystanie wyłącznie przez osobę na którą zostały wypisane lub w wyjątkowych sytuacjach mogą być przepisane na inną osobę.

5. Bony, vouchery, zaproszenia nie podlegają zwrotowi, prosimy więc o przemyślane zakupy.

6. Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana może dopłacić do kuponu, jeżeli wartość usług z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość kuponu.

7. Bony, vouchery, zaproszenia można wymienić na inne wybrane usługi z naszego cennika do kwoty odpowiadającej kwocie zakupu bonu, vouchera, zaproszenia.

8. Integralną częścią bonów upominkowych jest niniejszy regulamin, podczas składania zamówienia kupujący oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości .

§ 9. Reklamacje

1. W przypadku niezadowolenia z naszych usług bardzo prosimy o poinformowanie pracowników Salonu SZTUKA PIĘKNA, abyśmy mogli naprawić sytuację.

2. Bierzemy pełną odpowiedzialność za nasze działania i oferujemy jakość usługi na najwyższym poziomie.

3. Klienci powinni zgłaszać reklamację niezwłocznie po wystąpieniu niepożądanych objawów, nie później niż do 3 dni od wykonania zabiegu.

4. Klienci wykonujący manicure/pedicure mogą zgłaszać reklamację do 5 dni, po tym terminie nie zostanie ona uwzględniona.

5. Wszelkie reklamacje należy składać w recepcji salonu osobiście. Dopuszcza się złożenie reklamacji listem poleconym lub e-mailem. Podstawą do złożenia reklamacji jest dostarczenie dowodu zakupu w postaci oryginału paragonu fiskalnego.

6. Każda reklamacja pisemna jest rozstrzygana w terminie do 30 dni.

7. W sprawach nie uregulowanych w regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§10. Lista rezerwowa

1. Oferujemy możliwość wpisania się na listę rezerwową.

2. W przypadku zwolnienia terminu na dany zabieg, zawsze kontaktujemy się z pierwszą osobą na liście.

3. Z uwagi na powyższe, prosimy, aby Państwo niezwłocznie powiadamiali obsługę Salonu SZTUKA PIĘKNA o niemożliwości pojawienia się na wizycie. Pozwoli to na korzystanie z naszych usług osobom oczekującym na liście rezerwowej.

§11. Standard obsługi

1. Wszystkie procedury, zapisy oraz obsługa przed, w trakcie i po zabiegu prowadzone są z najwyższą starannością o komfort i bezpieczeństwo klienta.

2. W Salonie SZTUKA PIĘKNA zapewniamy:

a. bezpieczny atestowany i serwisowany sprzęt i urządzenia,

b. zdezynfekowane powierzchnie i sterylne narzędzia zabiegowe,

c. profesjonalny dobór pielęgnacji domowej dla intensyfikacji efektów zabiegów,

d. ściśle wyselekcjonowany i wykształcony personel,

e. atmosferę bezpieczeństwa i opieki,

f. pełną dyskrecję i wysoką kulturę osobistą pracowników,

g. dowolną formę płatności: gotówka, przelew, przedpłata, karta płatnicza, blik

h. pełną odpowiedzialność za nasze działania zabiegowe,

i. szacunek i spełnianie Państwa niestandardowych życzeń – oczywiście w miarę możliwości.

§12. Zmiany w Regulaminie

1. O wszelkich zmianach w niniejszym Regulaminie będziemy Państwa informować na bieżąco na naszej stronie internetowej https://www.sztukapiekna.lublin.pl, Salon SZTUKA PIĘKNA zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

2. Każdy(a) klient/ka ma prawo do wglądu do regulaminu, cennika usług i certyfikatów uzyskanych przez pracowników gabinetu.

3. W Salonie mają zastosowanie wytyczne Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej.

4. Wszystkie osoby przebywające w Salonie Kosmetycznym SZTUKA PIĘKNA zobowiązane są przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii pracowników.

5. Niezastosowanie się klientki/a do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Salonu Kosmetycznego SZTUKA PIĘKNA za przeprowadzony zabieg.

6. W razie wątpliwości co do zdrowia klienta pracownik może odmówić wykonania zabiegu.

7. Salon nie bierze odpowiedzialności za powikłania po zabiegu lub brak pożądanych efektów zabiegu w przypadku niestosowania się klienta do zaleceń pozabiegowych oraz nieodpowiedniej pielęgnacji domowej.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.07.2015 i obowiązuje do odwołania.

  Imię i nazwisko

  Adres e-mail

  Numer telefonu

  Wybierz Problem

  Wiadomośc

   Imię i nazwisko

   Adres e-mail

   Numer telefonu

   Wybierz Problem

   Wiadomośc